Các anh chị cho e hỏi bên e có thuê ôtô của 1 cty nhưng cty này lai ko có…

Các anh chị cho e hỏi bên e có thuê ôtô của 1 cty nhưng cty này lai ko có chức năng cho thuê. E muốn hợp thức các chi phí xăng xe ,e tạo 1 hợp đồng thuê của ca nhân va làm bảng kê 01/TNDN có vấn đề gi ko a? Mong a chi chỉ giúp a?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 6, 2018

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi bên e có thuê ôtô của 1 cty nhưng cty này lai ko có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *