Tình huống 5: Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Ngày 03/1/2018, Tổng…

Tình huống 5: Chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

Ngày 03/1/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 38/TCT-CS trả lời Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy của Công ty TNHH TM Thú y Tân Tiến, theo đó, trường hợp Công ty chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định tại Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính./.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *