Các anh chị ơi giúp em trường hợp này với ạ. ??. Em có nộp thuế môn bài cho công…

Các anh chị ơi giúp em trường hợp này với ạ. ??. Em có nộp thuế môn bài cho công ty mới thành lập. Công ty e thuộc chi cục thuế Hoài Đức. Nhưng phần tên người nhận GDV lại ghi nhầm thành chi cục thuế Quốc Oai. Hnay e kiểm tra lại mới phát hiện ra bị nhầm ạ. Nhưng bên ngân hàng báo là tiền đã được chuyển vào và không bị hoàn lại. Như thế này e có được tính là nộp thành công ko ạ. ?.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị ơi giúp em trường hợp này với ạ. ??. Em có nộp thuế môn bài cho công…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *