Cả nhà cho em hỏi về thủ tục bảo hiểm cho DN mới tham gia lần đầu a. Lao động bê…

Cả nhà cho em hỏi về thủ tục bảo hiểm cho DN mới tham gia lần đầu a. Lao động bên e có số sổ BH hết rồi ạ. Thì e có pải làm mẫu TK1-TS ko ạ. Phải điền thông tin của cả hộ gia đình vào nữa hay ntn vậy ạ. Nếu không biết số BHXH của thành viên trong gđ thì thế nào ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi về thủ tục bảo hiểm cho DN mới tham gia lần đầu a. Lao động bê…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *