Anh/Chị nào làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cty cổ phần rồi cho e …

Anh/Chị nào làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cty cổ phần rồi cho e xin mẫu voi.Em gửi mấy lần k đc ???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh/Chị nào làm thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật cty cổ phần rồi cho e …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *