Anh chị cho em hỏi: em làm báo cáo tài chính trên misa Số dư tài khoản 131 trên …

Anh chị cho em hỏi: em làm báo cáo tài chính trên misa Số dư tài khoản 131 trên bảng cân đối tài khoản dư nợ: 300.000.000 vnd
Nhưng khi phần mềm lên bảng cân đối kê toán thì chỉ tiêu 131 phải thu ngắn hạn của khách hàng số dư lại là: 400.000.000 vnd. ( gồm 300.000.000 tiền phải thu theo hóa đơn và 100.000.000 tiền khách hàng thanh toán trước cho bên em)
131 bảng cân đối tài khoản và bảng cân đối phát sinh chênh lệch 100.000.000( khoản khách thanh toán trước) Như vậy có sao không ạ? Em phải xử lý thế nào ạ?
Anh chị biết giải thích giúp em ạ. Em cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 5, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *