Mn giup m với cty minh nam 2015cc thue co thanh tra khoan muc chi phí tu nam 201…

Mn giup m với cty minh nam 2015cc thue co thanh tra khoan muc chi phí tu nam 2011,2011,2013,2014 luc đó cty minh bị loại chi phí các nam ấy vì khấu hao ko đúng và truy thu thuế tndn 80 tr và phạt nộp chậm và khai sai tờ khai 20 tr và có quyết định yêu cầu chỉnh sửa cp các năm nhung ke toan cũ vẫn lấy số dư nam 2014 chuyển sang làm bình thường vậy bjo nam 2017 minh cần điều chỉnh giảm cp các năm trước ntn để số dư 4211 của minh thay đổi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 4, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Mn giup m với cty minh nam 2015cc thue co thanh tra khoan muc chi phí tu nam 201…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *