Các bạn cho mình hỏi năm 2018 đã áp dụng bh thai sản đối với vk ko tha…

Các bạn cho mình hỏi năm 2018 đã áp dụng bh thai sản đối với vk ko tham gia bh mà ck tham gia bh dc hưởng bh chưa ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 4, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi năm 2018 đã áp dụng bh thai sản đối với vk ko tha…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *