Các ac thông thạo về BHXH cho e hỏi với ? Có trường hợp sắp về hưu đã đóng dc BH…

Các ac thông thạo về BHXH cho e hỏi với ?
Có trường hợp sắp về hưu đã đóng dc BH dc 18 năm, theo qdinh là phải đóng đủ 20 năm thì mới dc hưởng lương hưu 65% theo số năm đã đóng. Họ định đóng bù 2nam để đủ 20 năm. Nhưg bh họ muốn đóng tròn thành 25 năm (sẽ đóng bù 7 năm BH) để dc tăng % lương hưu lên thì có dc không ah?
Nếu dc thì cần phải làm những thủ tục gì ah? Và có dc nhận tiền luôn ko hay phải đợi (thời gian đợi tầm bao lâu)

Em cảm ơn cả nhà ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 4, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Các ac thông thạo về BHXH cho e hỏi với ? Có trường hợp sắp về hưu đã đóng dc BH…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *