Anh chị cho e hỏi mua 10 quyển hóa đơn thì trên thị trường giá tốt nhất hiện nay…

Anh chị cho e hỏi mua 10 quyển hóa đơn thì trên thị trường giá tốt nhất hiện nay là bao nhiêu (giá chưa có vat)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 4, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị cho e hỏi mua 10 quyển hóa đơn thì trên thị trường giá tốt nhất hiện nay…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *