Anh chi cho e hỏi nha e có thuê 4 phòng nha nghỉ cho ky thuật bên tq sang l…

Anh chi cho e hỏi nha e có thuê 4 phòng nha nghỉ cho ky thuật bên tq sang lắp đặt máy. Tổng hết 22.800.000.Bên nhà nghỉ ko có tk nha nghỉ giờ e phải làm sao ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 3, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chi cho e hỏi nha e có thuê 4 phòng nha nghỉ cho ky thuật bên tq sang l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *