A c cho e hỏi, e lam quyết toán thuế TNDN đến đây rồi. Bước tiếp theo e phải là…

A c cho e hỏi, e lam quyết toán thuế TNDN đến đây rồi. Bước tiếp theo e phải làm gì nưqx ạ. E cảm ơnTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 3, 2018

account_box admin

One thought on “A c cho e hỏi, e lam quyết toán thuế TNDN đến đây rồi. Bước tiếp theo e phải là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *