Vừa rồi mình nộp thuế môn bài xong có thấy thông báo của ngân hàng đã nộp thành …

Vừa rồi mình nộp thuế môn bài xong có thấy thông báo của ngân hàng đã nộp thành công mà sao chưa thấy thông báo của thuế vậy mọi ngươi, có bị lỗi gì ko ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 2, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *