– cho e hỏi là nộp thuế mà nó cứ thế này gần chục phút rồi là bị làm sao thế ạ…

– cho e hỏi là nộp thuế mà nó cứ thế này gần chục phút rồi là bị làm sao thế ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 2, 2018

account_box admin

7 thoughts on “– cho e hỏi là nộp thuế mà nó cứ thế này gần chục phút rồi là bị làm sao thế ạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *