Một số bạn lần đầu làm BCTC và chưa rõ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và chuyể…

Một số bạn lần đầu làm BCTC và chưa rõ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và chuyển lỗ của các năm trước ( nếu có), các bạn tham khảo để làm nhé. Chúc các bạn thành công.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

One thought on “Một số bạn lần đầu làm BCTC và chưa rõ lập tờ khai quyết toán thuế TNDN và chuyể…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *