Mọi người ơi em phát hiện ra kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra, giờ em kê lại và nộ…

Mọi người ơi em phát hiện ra kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra, giờ em kê lại và nộp bù thuế GTGT thì có phải nộp phạt chậm 2 ngày không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi em phát hiện ra kê khai thiếu 1 hoá đơn đầu ra, giờ em kê lại và nộ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *