Mọi người cho e hỏi Người lao động có được hưởng bảo hiểm thai sản khi công ty t…

Mọi người cho e hỏi
Người lao động có được hưởng bảo hiểm thai sản khi công ty tạm ngừng hoạt động ?

( thời hạn tạm ngừng từ 24/12/2016 đến 20/12/2018 doanh nghiệp có đóng đủ bảo hiểm xã hội cho ng lao động. Lao động đóng liên tục đủ 6 tháng và sinh con từ 11/2017)

Bảo hiểm xã hội trả lời ko được thanh toán và yêu cầu doanh nghiệp gửi lại báo giảm hồ sơ của toàn bộ lao động kể từ ngày tạm ngừng và ko thanh toán thai sản cho lao động. Vậy bảo hiểm sai hay đúng ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho e hỏi Người lao động có được hưởng bảo hiểm thai sản khi công ty t…”

  • Mình nhớ đợt công ty mình tạm ngừng hoạt động cũng thanh lý hết lao động và báo giảm trên bảo hiểm, nghĩa là tính đến thời điểm tháng 11/2017 sinh con, thì nhiều khả năng là lao động bên bạn không đủ điều kiện được hưởng thai sản đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *