Mình mới học Kế toán, nên phần định khoản còn yếu, các A/C/E nào có thể giải giù…

Mình mới học Kế toán, nên phần định khoản còn yếu, các A/C/E nào có thể giải giùm mình 03 bài sau được hông ạ ?

Bài 01: Ngày 1/2/N, Nhân viên A gửi Giấy thanh toán tiền tạm ứng, kèm theo: Hoá đơn mua công cụ dụng cụ nhập kho, giá mua 12.000.000, VAT 10%, Hoá đơn vận chuyển 500.000, VAT 10%. Trong ngày, kế toán đã thanh toán lại cho nhân viên A số tiền tạm ứng vượt chi là 750.000 (PT00080), biết Công cụ dụng cụ phân bổ trong 2 tháng. Tính VAT thep PP khấu trừ, kế toán ghi nhận như thế nào ?

Bài 02: Công ty A chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế , Thuế suất VAT là 10%, bán một thiết bị có nguyên giá là 15.000.000, giá trị hao mòn lũy kế tới thời điểm này là 6.000.000đ, với giá bán chưa thuế là 10.000.000, sẽ có kết quả là như thế nào (DN lãi hay lỗ và bao nhiêu tiền)

Bài 03: Ngày 1/2/2014, DN mua 500kg nguyên vật liệu A và 300kg nguyên vật liệu B để sản suất sản phẩm, giá mua chưa thuế nguyên vật liệu A là 15.000đ/kg,nguyên vật liệu B là 13.000đ/sp, VAT 10%, chưa thanh toán, Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về kho là 2.400.000đ. Ngày 5/2/2014, DN xuất 500kg A và 200kg B để sản xuất sản phẩm. Gía xuất kho của 500kg A và 200kg B vào ngày 5/2/2014 là bao nhiêu, biết chi phí vận chuyển phân bổ theo số lượng mua vào.

Mình cảm ơn ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mình mới học Kế toán, nên phần định khoản còn yếu, các A/C/E nào có thể giải giù…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *