Mấy anh em cung cấp dịch vụ như: CKS, PMKT, BHXH, Hóa đơn điện tử….v.v.. không…

Mấy anh em cung cấp dịch vụ như: CKS, PMKT, BHXH, Hóa đơn điện tử….v.v.. không hổ trợ được các A/C/E khi cần thiết nhưng rất nhiệt tình bình luận giới thiệu khi có Bạn cần dịch vụ mình xin phép ban quản trị Chém hết nhé!
Cho rảnh nồi canh.! Cảnh báo 1 lần rồi thôi!
Lúc dầu sôi lửa bổng chả thấy mấy ông ở đâu nhưng cái nào thơm chút mấy ông xuất hiện như 1 người hùng….!
Hạ đẳng.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Mấy anh em cung cấp dịch vụ như: CKS, PMKT, BHXH, Hóa đơn điện tử….v.v.. không…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *