Công ty mới xin mở lại MST thì nộp thuế môn bài ntn cả nhà ơi? Em vào nộp thuế đ…

Công ty mới xin mở lại MST thì nộp thuế môn bài ntn cả nhà ơi? Em vào nộp thuế đt ko thấy danh mục thuế môn bài ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Công ty mới xin mở lại MST thì nộp thuế môn bài ntn cả nhà ơi? Em vào nộp thuế đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *