Công ty em có 1 bạn bị ngã gãy xương có 5 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bhxh -…

Công ty em có 1 bạn bị ngã gãy xương có 5 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bhxh
– Từ ngày 26.12.2017 đến 01.01.2018: 4 ngày (trừ 30.31.1 do nghỉ lễ)
– Từ ngày 02.01.2018 đến 08.01.2018: 6 ngày ( nghỉ CN ngày 07.01)
– Từ ngày 09.01.2018 đến 15.01.2018: 6 ngày (nghỉ CN ngày 14.01)
– Từ ngày 16.01.2018 đến 22.01.2018: 6 ngày ( nghỉ Cn ngày 21.01)
– Từ ngày 23.01.2018 đến 27.01.2018: 5 ngày
Tổng: 27 ngày
Em có điền vào mẫu C70a- Hd . đã đúng chưa ạ
Anh chị chỉ giúp em với, em cám ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

One thought on “Công ty em có 1 bạn bị ngã gãy xương có 5 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bhxh -…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *