Các tiền bối cho mình hỏi thủ tục hồ sơ để đi đăng ký giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài , xin đa tạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet