Cả nhà cho em hỏi: Cty em vốn KD theo đăng lý KD là 1.7 tỷ (Cty cổ phần). Năm 20…

Cả nhà cho em hỏi:
Cty em vốn KD theo đăng lý KD là 1.7 tỷ (Cty cổ phần).
Năm 2015 có dự án đầu tư được cấp tỉnh phê duyệt, được cấp đất và giấy phép XD. Công ty đã tiến hành XD các hạng mục nhà xưởng như trong dự án được duyệt. Các cổ đông đã góp vốn đầu tư thực hiện dự án là 10 tỷ.
Năm 2017 dự án hoàn thành và đi vào sử dụng.
Em đang mắc: ghi tăng nguồn vốn thế nào? Và sau khi ghi tăng nguồn vốn cần làm các thủ tục gì ở sở KH và ĐT để thay đổi đăng ký kinh doanh?
Gia đình mình giúp em với ạ. E cảm ơn !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note February 1, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *