Em vẫn chưa nộp được BC26 của quý 4 do lỗi sau, mong mọi người giúp. Bên em xóa …

Em vẫn chưa nộp được BC26 của quý 4 do lỗi sau, mong mọi người giúp. Bên em xóa bỏ 42 tờ hóa đơn, nhưng em gõ vào phần mềm hay gõ ở word rồi chép vào phần mềm mà đều báo lỗi không đúng định dạng như thế này nên em không gửi tờ khai được
Em cảm ơnTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 31, 2018

account_box admin

25 thoughts on “Em vẫn chưa nộp được BC26 của quý 4 do lỗi sau, mong mọi người giúp. Bên em xóa …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *