Chào các bạn, các bạn có ai dùng chữ ký số FPT không? mình vẫn chưa nộp đựơc thu…

Chào các bạn, các bạn có ai dùng chữ ký số FPT không? mình vẫn chưa nộp đựơc thuế môn bài mà gọi vào tổng đài 19006625 mấy hôm không được.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 31, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Chào các bạn, các bạn có ai dùng chữ ký số FPT không? mình vẫn chưa nộp đựơc thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *