Anh chị cho em hỏi bên em giờ phát hiện ra BC Tình Hình SDHĐ Q3 bị sót vài tờ đầ…

Anh chị cho em hỏi bên em giờ phát hiện ra BC Tình Hình SDHĐ Q3 bị sót vài tờ đầu ra. Em làm lại và nộp lại thì có bị phạt gì không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 31, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị cho em hỏi bên em giờ phát hiện ra BC Tình Hình SDHĐ Q3 bị sót vài tờ đầ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *