Có ai điều chỉnh tăng mới cho người lao động mà dùng KBHXH phiên bản 4.0 ngày 25…

Có ai điều chỉnh tăng mới cho người lao động mà dùng KBHXH phiên bản 4.0 ngày 25/11/2017 không ạ. Bày em làm với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

One thought on “Có ai điều chỉnh tăng mới cho người lao động mà dùng KBHXH phiên bản 4.0 ngày 25…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *