các bác cho em hỏi phần phụ cấp ăn trưa thì kê vào mục nào trong tờ khai quyết t…

các bác cho em hỏi phần phụ cấp ăn trưa thì kê vào mục nào trong tờ khai quyết toán thuế TNCN vậy ah???????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

8 thoughts on “các bác cho em hỏi phần phụ cấp ăn trưa thì kê vào mục nào trong tờ khai quyết t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *