Anh chị nào đã nộp hồ sơ thay đổi thang bảng lương ở phòng lao động thương binh …

Anh chị nào đã nộp hồ sơ thay đổi thang bảng lương ở phòng lao động thương binh xã hội quận hoàng mai cho e xin địa chỉ với ạ. E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Anh chị nào đã nộp hồ sơ thay đổi thang bảng lương ở phòng lao động thương binh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *