?Gần hết hạn nộp báo cáo quý cuối cùng của năm 2017 rồi. Chuẩn bị bước vào thời …

?Gần hết hạn nộp báo cáo quý cuối cùng của năm 2017 rồi.
Chuẩn bị bước vào thời kỳ hoàn thiện BCTC để nộp. Ace cố gắng “tối ưu thuế” cho DN chứ đừng cố gắng “trốn” thuế nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 30, 2018

account_box admin

5 thoughts on “?Gần hết hạn nộp báo cáo quý cuối cùng của năm 2017 rồi. Chuẩn bị bước vào thời …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *