Vừa được cán bộ thuế nhờ làm cho một công ty ! Vì cán bộ cần giải quyết việc mà …

Vừa được cán bộ thuế nhờ làm cho một công ty ! Vì cán bộ cần giải quyết việc mà doanh nghiệp thì ngu ngơ như ma Tây ! Cơ mà sổ sách 10 năm không có ! Mất tờ khai ! Bảo nó làm lại hết mất phí họ chẳng hiểu mình nói gì ! Bảo ko nhận nữa thì cán bộ thuế nói giúp ! Doanh nghiệp thì xin nhưng cứ nghĩ mình ăn dơ với thuế dọa họ !!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Vừa được cán bộ thuế nhờ làm cho một công ty ! Vì cán bộ cần giải quyết việc mà …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *