Nhờ cả nhà giúp đỡ về trình tự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng Như…

Nhờ cả nhà giúp đỡ về trình tự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng
Như tiêu đề: sắp tới mình cần làm các việc sau:
1. Thay đổi tên DN
2. Thay đổi trụ sở chính DN _ đồng thời thay đổi cơ quan thuế quản lý luôn
3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của DN
4. Bổ sung thêm nhà xưởng sản xuất
Mình không muốn nhờ dịch vụ vì mình muốn tự làm để có thêm nhiều kinh nghiệm, do vậy rất mong nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình, cụ thể của các bạn đi trước ? Nhờ các bạn giúp mình trình tự các bước ( làm bên thuế trước hay bên phòng DKKD trước ? ), Cũng mong nhận được hướng dẫn cụ thể của các bạn ( cần chuẩn bị những mẫu biểu phụ lục gì …. )
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và giúp đỡ mình ☺️

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Nhờ cả nhà giúp đỡ về trình tự thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng Như…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *