Em kê nhầm bậc thuế môn bài.bây giờ xử lý thế nào .các anh chị giúp em với ạ. Em…

Em kê nhầm bậc thuế môn bài.bây giờ xử lý thế nào .các anh chị giúp em với ạ.
Em bị sai mục số 2.đúng phải là bậc 3 ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Em kê nhầm bậc thuế môn bài.bây giờ xử lý thế nào .các anh chị giúp em với ạ. Em…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *