Cả nhà ơi tư vấn giúp em với ạ: Em làm bên Trung tâm Ngoại ngữ, học phí thu 1 kh…

Cả nhà ơi tư vấn giúp em với ạ: Em làm bên Trung tâm Ngoại ngữ, học phí thu 1 khóa là 3 tháng. Vậy tháng 12/2017 khai giảng khóa mới, em thu học phí và xuất hóa đơn số tiền đã thu, nhưng khóa học đó đến tháng 3/2018 mới kết thúc. Vậy em hạch toán doanh thu thế nào ạ? mấy năm trước xuất hóa đơn em vẫn hạch toán luôn vào doanh thu năm đó, nhưng giờ nghĩ lại cứ thấy sai sai :((. Cả nhà giúp em với, em cảm ơn nhiều ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 29, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà ơi tư vấn giúp em với ạ: Em làm bên Trung tâm Ngoại ngữ, học phí thu 1 kh…”

  • Dich vu thi chi nhan tien khi nao chi phai xuat hoa don khi do, nhung ghi nhan doanh thu chua thuc hien , sang nam ket chuyen qua doanh thu dich vu, nghia la doanh thu tren BCTC + doanh thu chua thuc hien = doanh thu tren bao cao thue a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *