Chào mn, mn cho e hỏi tí. cty e sx theo đơn hàng. những tháng ko có đơn hàng thì…

Chào mn, mn cho e hỏi tí. cty e sx theo đơn hàng. những tháng ko có đơn hàng thì các chi phí sx chung mình phân bổ vào đâu được ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 28, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Chào mn, mn cho e hỏi tí. cty e sx theo đơn hàng. những tháng ko có đơn hàng thì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *