mọi người cho em hỏi, mất HĐ đầu vào bị phạt nhiều không ạ, em có khai thuế bàng…

mọi người cho em hỏi, mất HĐ đầu vào bị phạt nhiều không ạ, em có khai thuế bàng bản photo rồi

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 27, 2018

account_box admin

6 thoughts on “mọi người cho em hỏi, mất HĐ đầu vào bị phạt nhiều không ạ, em có khai thuế bàng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *