Đã anh chị nào làm BCTH SDHĐ quý 4/2017 trên 3.8.1 chưa ạ em nhập phần số hoá đơ…

Đã anh chị nào làm BCTH SDHĐ quý 4/2017 trên 3.8.1 chưa ạ
em nhập phần số hoá đơn xoá bỏ, mà cứ bị giới hạn, không nhập được hết ý
không hiểu bị lỗi gì luôn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 27, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Đã anh chị nào làm BCTH SDHĐ quý 4/2017 trên 3.8.1 chưa ạ em nhập phần số hoá đơ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *