THỦ TỤC CHUYỂN NGƯỜI PHỤ THUỘC TỪ CÁ NHÂN NÀY SANG CÁ NHÂN KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN GIẢ…

THỦ TỤC CHUYỂN NGƯỜI PHỤ THUỘC TỪ CÁ NHÂN NÀY SANG CÁ NHÂN KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.
—————————————-
Thời gian qua, cơ quan thuế đã triển khai công tác cấp mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc. Tuy nhiên, khi thực hiện chuyển người phụ thuộc từ cá nhân này sang cá nhân khác để giảm trừ gia cảnh, một số đơn vị chi trả thu nhập và cá nhân có nhu cầu chuyển đăng ký người phụ thuộc còn khá lúng túng chưa làm đúng thủ tục nên mất nhiều thời gian để có kết quả đăng ký thành công. Vì vậy, bài viết này hướng dẫn thủ tục chuyển đăng ký người phụ thuộc trong một số trường hợp phổ biến cụ thể như sau:
1. Thủ tục chuyển tên người phụ thuộc đã cấp MST từ cá nhân A sang cá nhân B như sau:
– Cá nhân A lập mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC điều chỉnh giảm người phụ thuộc đã cấp MST (02 bản), nộp cho tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức chi trả chuyển nộp 01 bản cho cơ quan thuế nơi quản lý trực tiếp đơn vị chi trả thu nhập. Tương tự cá nhân B lập mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN đăng ký tăng người phụ thuộc (02 bản) nộp cho tổ chức chi trả thu nhập để tổ chức chi trả chuyển nộp 01 bản cho cơ quan thuế nơi quản lý trực tiếp đơn vị chi trả thu nhập.
– Tiếp nhận thông tin điều chỉnh giảm người phụ thuộc đã cấp MST thì tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân A cập nhật thông tin điều chỉnh giảm theo mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN vào mục II của mẫu số 16/TH trên phần hỗ trợ kê khai HTKK và nhận kết quả đăng ký. Sau khi tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân A thực hiện xong đăng ký giảm người phụ thuộc đã cấp MST thì tổ chức chi trả thu nhập cho cá nhân B mới thực hiện đăng ký tăng người phụ thuộc theo mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN vào mục II của mẫu số 16/TH trên phần hỗ trợ kê khai HTKK và nhận kết quả đăng ký.
Do đó cá nhân A, B cần có sự phối hợp với các tổ chức chi trả thu nhập thực hiện đồng bộ như nêu trên để nhận kết quả đăng ký thành công.
2. Trong trường hợp cá nhân A và B cùng đăng ký giảm người phụ thuộc đã cấp MST nay chuyển tên người phụ thuộc này cho cá nhân C thì thủ tục như sau:
Thủ tục tương tự như điểm 1 ở phần trên đã nêu, có nghĩa là:
– Cá nhân A và B lập mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN điều chỉnh giảm người phụ thuộc nộp cho tổ chức chi trả thu nhập; tổ chức chi trả thu nhập nộp 01 bản cho cơ quan thuế quản lý và nhập liệu vào mục II của mẫu số 16/TH trên phần hỗ trợ kê khai HTKK và nhận kết quả đăng ký.
– Cá nhân C lập mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN đăng ký tăng người phụ thuộc nộp cho tổ chức chi trả thu nhập; tổ chức chi trả thu nhập nộp 01 bản cho cơ quan thuế quản lý và nhập liệu vào mục II của mẫu số 16/TH trên phần hỗ trợ kê khai HTKK và nhận kết quả đăng ký.
3. Trường hợp trước đây 02 vợ chồng cùng đăng ký giảm trừ gia cảnh cho 01 người phụ thuộc là con; đã cấp MST cho người phụ thuộc (đăng ký trùng 02 lần). Nay xin điều chỉnh giảm chỉ để 01 người nuôi dưỡng, thủ tục điều chỉnh giảm như sau:
Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân thì vợ, chồng tự xác định 01 người trực tiếp nuôi dưỡng.
Ví dụ khi xác định xong nghĩa vụ nuôi dưỡng là vợ thì người chồng thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm người phụ thuộc bằng cách lập mẫu 02/ĐK-NPT-TNCN điều chỉnh giảm người phụ thuộc nộp cho tổ chức chi trả thu nhập; tổ chức chi trả thu nhập nộp 01 bản cho cơ quan thuế quản lý và nhập liệu vào mục II của mẫu số 16/TH trên phần hỗ trợ kê khai HTKK và nhận kết quả đăng ký./.

Nguồn: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *