Cả nhà cho em hỏi, với công ty kê khai theo quý thuế GTGT năm trước, đã được cục…

Cả nhà cho em hỏi, với công ty kê khai theo quý thuế GTGT năm trước, đã được cục thuế chấp nhận bằng văn bản tuy nhiên chỉ có giá trị hết quý 4/2017.
1- Vậy có phải đăng ký lại theo quý cho năm 2018 không? Doanh thu công ty năm 2017 rất nhỏ, dưới 50 tỷ/năm.
2- Mẫu đăng ký kê khai như nào ạ.

Xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *