CẢ NHÀ NHỚ HẠN NỘP TRƯỚC 30/1 HỒ SƠ THUẾ QUÝ 4/2017 THƯ NHẮC NỘP HỒ SƠ KHAI THU…

CẢ NHÀ NHỚ HẠN NỘP TRƯỚC 30/1 HỒ SƠ THUẾ QUÝ 4/2017

THƯ NHẮC NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ
Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Trì

Hiện nay đã là những ngày cuối của hạn nộp hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT); Thu nhập cá nhân (TNCN) (nếu có); Báo cáo sử dụng hoá đơn (BC26) (nếu có) Quý 4/2017. Căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: “Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.” Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Quý 4/2017 chậm nhất là ngày 30/01/2018.

Thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp thường gửi tờ khai thuế ở các ngày cuối cùng của hạn nộp (ngày 29, 30) nên nhiều khả năng dẫn đến rủi ro tờ khai quý vị gửi không đến được hệ thống cơ quan thuế đúng hạn do bị nghẽn mạng.

Theo quy định hiện hành, tờ khai nộp chậm quá thời hạn quy định được hiểu là tính từ giây đầu tiên sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và được Hệ thống khai thu qua mạng (iHTKK) tự động ghi nhận theo thời gian thực. Cụ thể đối với tờ khai thuế Quý 4/2017 là kể từ giây thứ 01 của ngày 31/01/2018 trở đi đã được coi là chậm nộp hồ sơ khai thuế và phải bị xử phạt theo quy định.

Chi cục thuế Thanh Trì đề nghị quý doanh nghiệp quan tâm sớm nộp hồ sơ khai thuế Quý 04/2017 vào các ngày 25; 26; 27 tháng 01 năm 2018 để tránh tờ khai không nộp đến được hệ thống của cơ quan thuế đúng hạn và phải chịu xử phạt như đã nêu trên.

Trong quá trình nộp hồ sơ khai thuế nếu có vướng mắc đề nghị doanh nghiệp kịp thời liên hệ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số mà đơn vị đang sử dụng để được hỗ trợ. Trường hợp đã liên hệ nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số mà vẫn còn vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ Chi cục thuế Thanh Trì theo số điện thoại 024.3861.6287 để được trợ giúp. Cơ quan thuế gửi kèm theo thư này tài liệu hướng dẫn xử lý một số lỗi thường gặp trong quá trình gửi hồ sơ khai thuế để các quý doanh nghiệp tham khảo./.

Trân trọng cảm hơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp!

P/S:

1. Trường hợp quý doanh nghiệp đã nộp tờ khai trước thời điểm nhận được email này, điều đó có nghĩa doanh nghiệp đã chủ động ý thức được nghĩa vụ thuế của mình. Cơ quan thuế trân trọng điều này và xin doanh nghiệp vui lòng không hiểu thư này là một sự làm phiền từ cơ quan thuế.

2. Nhận được email này, xin vui lòng xác nhận qua địa chỉ: [email protected]

_________________________________

Nguyễn Thành Trung

Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế Thanh Trì

Email: [email protected]
# chi cục có tâm quá ạ#

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *