AC cho e hỏi với ạ. trường hợp công ty e thuế vẫn âm và đang khấu trừ dần nhưng …

AC cho e hỏi với ạ. trường hợp công ty e thuế vẫn âm và đang khấu trừ dần nhưng thuế bắt nộp tạm tính 50tr thì quý này e khai thuế 50tr đó có khai trên tờ khai k? và khai vào đâu ạ? e cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

5 thoughts on “AC cho e hỏi với ạ. trường hợp công ty e thuế vẫn âm và đang khấu trừ dần nhưng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *