Mấy cái công ty chũ ký số kỳ cục. Lúc họ muốn mua thì tư vấn các kiểu nhiệt tình…

Mấy cái công ty chũ ký số kỳ cục. Lúc họ muốn mua thì tư vấn các kiểu nhiệt tình, rồi tới khi gọi gọi muốn hỗ trợ hay gia hạn thời gian còn thiếu thì 1 là k nghe máy, 2 là hẹn sáng-chiều, rồi cứ thế mất tăm. Làm ăn vớ vẩn.Bực mình khủng ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Mấy cái công ty chũ ký số kỳ cục. Lúc họ muốn mua thì tư vấn các kiểu nhiệt tình…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *