Kế Toán Xây Dựng và Doanh Thu Khi tiếp xúc với các dn liên quan đến xây dựng n…

Kế Toán Xây Dựng và Doanh Thu

Khi tiếp xúc với các dn liên quan đến xây dựng như cung cấp VLXD, Thi công … mình thấy có tình trạng xuất hóa đơn trễ so với thực tế, so với thời gian phải lập hóa đơn.

Lý do các kế toán và các dn thường được đưa ra là : Nếu lập hóa đơn thì phải nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN khi cuối năm quyết toán thuế TNDN. Nhưng tiền thì chưa thu được, phải “ứng tiền” nộp thuế ….

Thường khi nào thanh toán, thì mới xuất hóa đơn.

Kể cũng khó và khổ cho chủ dn và kế toán. Nhưng luật là luật !

Việc lập hóa đơn trễ, vừa bị phạt đối với bên bán, và bên mua thì không được chấp nhận chi phí !

Theo công văn 11014/CT-TTHT ngày 09.11.2017 của Cục Thuế Tp. HCM có hướng dẫn “chữa cháy” về việc “hóa đơn xuất trễ”, nhưng thực tế thì rất rủi ro !

#NddBao #WeMakeItSimple


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Kế Toán Xây Dựng và Doanh Thu Khi tiếp xúc với các dn liên quan đến xây dựng n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *