Em nộp tờ khai đăng ký NPT thì bị báo lỗi như này, anh chị nào có kinh nghiệm ch…

Em nộp tờ khai đăng ký NPT thì bị báo lỗi như này, anh chị nào có kinh nghiệm cho em xin cách xử lý với ạ,
Em cảm ơn!


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em nộp tờ khai đăng ký NPT thì bị báo lỗi như này, anh chị nào có kinh nghiệm ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *