Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Đi khám ở bệnh viện cần xin những giấy tờ gì để được t…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Đi khám ở bệnh viện cần xin những giấy tờ gì để được thanh toán bhyt ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Đi khám ở bệnh viện cần xin những giấy tờ gì để được t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *