Anh chị cho em hỏi chút ạ? Hiện tại nhân viên bên em đang đóng bảo hiểm ở mức 4….

Anh chị cho em hỏi chút ạ?
Hiện tại nhân viên bên em đang đóng bảo hiểm ở mức 4.350.000 đ nhưng Giám đốc bên em muốn đăng ký đóng ở mức 15.000.000 đ ( trước đây chị ấy không tham gia bảo hiểm ở công ty em) vì chị có ý định sẽ sinh em bé. Em có thắc mắc là mức đóng quá chênh lệch như vậy có được không?
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 24, 2018

account_box admin

10 thoughts on “Anh chị cho em hỏi chút ạ? Hiện tại nhân viên bên em đang đóng bảo hiểm ở mức 4….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *