Mọi người cho mình hỏi: Công ty mình vừa viết xong chứng từ khấu trừ thuế thu nh…

Mọi người cho mình hỏi:
Công ty mình vừa viết xong chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề mình muốn hỏi là: Phần ký tên , đóng dấu của đơn vị chi trả thu nhập: ” Mình phải ký sống từng liên hay ký qua giấy than?”
. Bản thân mình thì vừa viết qua giấy than nên mình để sếp ký qua giấy than. Chị KTT thì nói “PHẢI KÝ SỐNG TỪNG LIÊN “vì khi mua Chứng từ trên thuế phải ký vào phiếu xác nhận từng liên.
Vậy – mình có thể làm 1 trong 2 cách hay chỉ được hoặc là ký qua giấy than hoặc là ký sống từng liên. Mọi người cho mình ý kiến với ạ.
Mình xin cám ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 23, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *