Các anh, chị cho em hỏi với ạ: 1. Tháng 9/2017 công ty em quyết toán th…

Các anh, chị cho em hỏi với ạ:
1. Tháng 9/2017 công ty em quyết toán thuế, đến 2/10/2017 công ty em nhận được quyết định của cơ quan thuế, và bị giảm số thuế gtgt được khấu trừ, vậy em điều chỉnh trên tờ khai thuế gtgt số thuế bị giảm trừ đó thì vào thời điểm nào được ạ? Vào quý III/2017 hay vào quý IV/2017 ạ?
2. Công ty em bị giảm giá vốn, cp quản lý, nên từ lỗ 200tr sang lãi 7tr, bị truy thu thuế tncn và tiền phạt. Thì em cần điều chỉnh số dư của những tài khoản nào trên báo cáo tài chính ạ?
Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 23, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các anh, chị cho em hỏi với ạ: 1. Tháng 9/2017 công ty em quyết toán th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *