Các anh c cho em hỏi đay có phải lừa đảo ko ạ.Bạn này gửi mail cho sếp em và báo…

Các anh c cho em hỏi đay có phải lừa đảo ko ạ.Bạn này gửi mail cho sếp em và báo nội dung ngày hết hạn cks…và kết luận là sếp bảo b mang hd đến để gia hạn tiếp…trong khi nhà em chưa hết hạn…Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 23, 2018

account_box admin

24 thoughts on “Các anh c cho em hỏi đay có phải lừa đảo ko ạ.Bạn này gửi mail cho sếp em và báo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *