anh/chị nào giúp e với ạ! tờ khai thì e nộp được mà đến lúc gửi phụ lục mà nó cứ…

anh/chị nào giúp e với ạ! tờ khai thì e nộp được mà đến lúc gửi phụ lục mà nó cứ báo đang tải thư viện suốt như thế này ạ :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 23, 2018

account_box admin

3 thoughts on “anh/chị nào giúp e với ạ! tờ khai thì e nộp được mà đến lúc gửi phụ lục mà nó cứ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *